Referat fra Generalforsamling 2016

                                   REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

                                                 SOLLERUD VEL 2015

 

Ullern Menighetshus 15. mai 2015, kl. 19:00 – 21:00

Til stede fra styret: Jan Heber, Irja Stephansen Trøften, Thor Petter Christophersen, Ingrid Appelbom Karsten og Lisbet Natland (møteleder).

 

Referent: Lisbet Natland

 

 

Referatsak               1. Godkjenning av innkalling.

 

Innkallingen ble godkjent av generalforsamlingen.

 

Referatsak                 2. Årsberetning for 2014

 

Det ble orientert om forskjellige hovedaktiviteter som styrets engasjement, kontakt med kommunen og bydelen vedrørende veistandard og trafikale forhold. Det var ingen kommentarer til årsberetningen.

 

Referatsak                 3.  Regnskap for 2014

 

2012 regnskapets hovedtall ble opplest og regnskapet ble vedtatt. Regnskapet for 2014 viste et overskudd på kr 2 231,29.

 

Referatsak                   4.  Budsjett for 2015

 

Budsjettet for 2015 ble vedtatt.

 

Referatsak                     5.  Valg

 

Det eksisterende styret stilte til gjenvalg og ble supplert med Inger-Lise Neslein. Generalforsamlingen godkjente det nye styret.

 

Referatsak                     6.  Orientering om styrets videre arbeid

 

Det videre arbeidet vil fortsatt være rettet mot å bedre de trafikkmessige forhold i området.

Mange av de sakene vellet engasjerer seg i er av langsiktig arbeid hvor resultatene først vises over tid.

Referatsak                     7.  Avslutning

 

Det ble foreslått å lage en petanquebane i parken i Vækerøåsen og styret vil arbeide videre med det forslaget.