Inkalling til ordinær generalforsamling 2016

                                                 SOLLERUD VEL

                                                  

                                               INNKALLING TIL

 

                           ORDINÆR   GENERALFORSAMLING 2016

 

                                               SOLLERUD VEL

 

          Generalforsamlingen avholdes torsdag 12.mai 2016,

          kl 19:00 i Ullern menighetshus

 

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkallingen.

2. Valg av referent.

3. Valg av to til å signere protokollen.

4. Årsberetning for 2015

5. Regnskap for 2015

6. Budsjett for 2016

7. Valg

8. Orientering om styrets videre arbeid.

9. Avslutning

 

Enkel bevertning.

 

Møt opp og gi din støtte til arbeidet i Sollerud Vel.

Vi håper flere vil engasjere seg i vellets styre for bl.a. å bedre trafikksikkerheten på våre veier og ellers delta i arbeidet til glede for oss alle.

 

VEL MØTT!                                                   Styret – Sollerud Vel

 

Rusken-containeren vil være tilgjengelig mandag 9. mai. 2016

 

Medlemskontingent 2016 kr100,-