Feilparkering

Vi oppfordrer beboerne i Sollerud Vel om å melde fra om feilparkerte biler til Bymiljøetaten, Trafikk & Samferdsel: tlf 23 48 21 50. Lurer du på hvem det er som står feilparkert: send sms til 2292 med registreringsnummer på den feilparkerte bilen.