Info om Ullerntunet

Viser til tidligere korrespondanse angående arbeidstid på Ullerntunet.
Som nevnt i infobrosjyren som ble sendt ut for en god stund tilbake er arbeidstiden for arbeider på Ullerntunet satt til 0700-1900. Vi har hatt en prosess mot vår riveentreprenør den siste tiden som følge av innspill fra naboer som er blitt berørt av støyende arbeider til langt på kveld.

Slik ønsker ikke vi å ha det, og har tydelig kommunisert til vår riveentreprenør at arbeidstiden for støyende arbeider er 0700-1700. Samtidig har riveentreprenøren mulighet til å søke om å få gjennomføre arbeider utover disse tidene.

En slik søknad er nå mottatt og godkjent av byggherren, og riveentreprenøren har fått innvilget tiden mellom 1700-1900 til å gjennomføre ikke-støyende arbeider. Det vil si at det ikke skal være noen form for konstruktiv riving på byggeplassen etter kl. 17.00. Planen er at det i dette tidsrommet vil bli benyttet en magnet på gravemaskinen for å sortere riveavfallet. Dette arbeidet skal altså ikke være støyende eller støvende.

Vi har alle en felles interesse av å få revet bygget på kortest mulig tid, og vi har derfor tillat denne aktiviteten på byggeplassen.

Til deres orientering vil også heisbygget på vestsiden av høyblokka bli revet i perioden fremover. Dette er elementer som løftes ned bit for bit, og vil ikke være til fare for omgivelsene. Dette er kun arbeider for å klargjøre høyblokka til konstruktiv riving etter sommerferien.