Referat fra Generalforsamling 2013

     

SOLLERUD VEL 2013

Ullern seniorsenter, på Stoppestedet på Lilleaker 14. mai 2013, kl. 19:00 – 21:00

Til stede fra styret:  Jan Heber, Irja Stephansen Trøften, Michael Hansson.

Referent: Jan Heber

Referatsak                1. Godkjenning av innkalling.

Innkallingen godkjent av generalforsamlingen.

Referatsak                  2. Årsberetning for 2012

 Det ble orientert om forskjellige hovedaktiviteter som styrets engasjement, kontakt med kommunen og bydelen  vedrørende veistandard og trafikkale forhold. Det var ingen kommentarer til årsberetningen.

Referatsak                  3.  Regnskap for 2012

2012 regnskapets hovedtall ble opplest og regnskapet ble vedtatt. Regnskapet for 2012 viste et overskudd på 2231,29 kr

Referatsak                    4.  Budsjett for 2013

Budsjettet for 2013 ble vedtatt.

Referatsak                     5.  Valg

Det eksisterende styret stilte til gjenvalg med en forandring. Jan Heber går av som formann men fortsetter som styremedlem. Lisbet Natland  stilte til valg som ny styreleder. Generalforsamlingen godkjente det nye styret.

Referatsak                     6.  Orientering om styrets videre arbeid

Det videre arbeidet vil fortsatt være rettet mot å bedre de trafikkmessige forhold i området.

Mange av de sakene vellet engasjerer seg i er av langsiktig arbeid hvor resultatene først vises over tid.

Referatsak                     7.  Avslutning

Ingen bemerkninger.