Rusken Aksjonen 2014 - Hold av 5. mai.

     

Bli kvitt hageavfallet!
Medlemmer i Sollerud Vel kan levere sitt hageavfall i ”vår” container:
Dato  :   mandag 5. mai
Tid    :   kl. 16:00 -- 21:00
Sted   :   Hjørnet Sollerudveien / Bestumveien
Hva slags avfall ?
BARE vanlig hageavfall (ikke store grener,trær,store steiner og lignende). Plastsekker må TØMMES (avfallet skal leveres i ”løs vekt”)!
OBS!!! Vi praktiserer  ”førstemann til mølla”. Vi har kun en container. Når den er fylt, stopper mottaket.
Dette tilbudet gjelder bare medlemmer av Sollerud Vel. Er du IKKE medlem, kan du melde deg inn på hjørnet av Sollerudveien og Bestumveien mandag 5. mai mellom kl. 16:00 og kl. 21:00. (Kontingenten er kr. 100 pr. år.)