Innkalling ordinær generalforsamling 2014

     

Generalforsamlingen avholdes torsdag 15. mai 2014,

kl 19:00 på Ullern Menighetshus (Holgerlystveien 22)

DAGSORDEN :

1. Godkjenning av innkallingen.
2. Referat fra Generalforsamlingen 2013
3. Årsberetning for 2013
4. Regnskap for 2013
5. Budsjett for 2014
6. Valg
7. Orientering om styrets videre arbeid
8. Avslutning

Dagfinn Echoff fra Oslo kommune, Plan- og Bygningsetaten

                              ORIENTERER OM

T-BANEN FRA MAJORSTUEN TIL FORNEBU

(via Madserud, Skøyen, Vækerø og Lysaker)

Dette er antakelig det største hasteprosjetet inne transport fra regjeringens side i øyeblikket.

Prosjektet vil også medføre store forandringer over terreng og på fjorden i våre nærområder.

Enkel bevertning.

Møt opp og gi din støtte til arbeidet i Sollerud Vel.

VEL MØTT !

Rusken-containeren vil være tilgjengelig på hjørnet Bestumveien/Sollerudveien mandag 5. mai fra kl.16:00 til 21:00

Medlemskontingent - Medlemskontingenten er  på 100 kr. Se giro på flyveblade

Les mer: http://www.sollerudvel.com