Kontakt

     

Formann - Lisbet Natland,  Brønnveien 21, 0283 Oslo, 22 50 72 84/472 54 992
Kasserer - Irja S. Trøften, Vækerøåsen 15, 0282 Oslo, 22 50 93 41/932 22 787
 
Styremedlemmer
Petter Christoffersen, Sollerudvn. 9c, 0283 Oslo, 22 52 33 52/932 18 435
Robert Halvorsen, Brønnveien 17, 0283 Oslo, 992 47 493
Michael G. Hansson, Brønnveien 7e, 0283 Oslo, 22 52 02 74/901 01 567
Jan Heber, Sollerudveien 26B, 0283 Oslo, 22 52 24 22/907 33 711                  
Inger-Lise Neslein (inger-lise.neslein@hioa.no)
Ingrid Appelbom Karsten (ingridak@frisurf.no)

Som vist består styret av åtte medlemmer. Noen av disse har vært i styret så lenge som i 20 år. Det vi i styret har iakttatt, er at det over de siste årene har vært et generassjonskifte innen vellets innbyggere. Styre har liten kontakt med denne nye generasjonen, men antar at det må være en rekke saker som denne nye generasjonen ville ønske å ta opp og/eller ordne opp i. Styret henstiller den yngre generasjonen til å vise interesse for vellet slik at de nåværende styremedlemmene gradvis kan trekke seg tilbake.