Sollerud Vel

     

Sollerud Vel ble stiftet i 1921. Oslo het fortsatt Kristiania, men Sollerud var ikke en del av hovedstaden, men en del av Ullern sogn i Aker kommune. Aker ble først innlemmet i Oslo i 1948.

Velforeningen ble stiftet for å få utført ting som vi i dag normalt anser som kommunale oppgaver. Noe av det første ”pionerene” fikk til, var å få etablert veibelysning. I 1927 plantet de alle kastanjetrærne i Sollerudveien.

For å se bakgrunnen for hva de gjorde den gang og hva vi har vært opptatt av de siste 30–40 år, ser vi jo tydelig i § 1 Grenser og formål, hvor det i formålsdelen står:  

”Det har som formål å ivareta distriktets og medlemmenes felles interesser.”